fbpx

Giá bồn cầu Inax – Bảng giá chính hãng với giá cực kỳ “ƯU ĐÃI”

Bạn đang quan tâm đến giá bồn cầu Inax?

Bạn muốn biết chính xác giá bồn cầu inax năm 2021 và có khuyến mãi đặc biệt gì không?

Vậy bài viết này chính là bài viết ngắn gọn và đầy đủ nhất mà bạn đang tìm kiếm. Bảng giá bồn cầu Inax chi tiết từng loại của Mỹ Linh Tú dưới đây tin chắc sẽ giúp khách hàng mua sắm nhanh chóng hơn bao giờ hết. Dành vài phút để tham khảo các thông tin hữu ích trong bài viết này nhé!

BÁNG GIÁ CHI TIẾT CỦA  BỒN CẦU INAX

Giá bồn cầu Inax
Giá bồn cầu Inax

Giá bồn cầu INAX hai khối :

Bồn cầu INAX 2 khối có giá “ƯU ĐÃI” từ 1.999.000 vnd đến 4.565.000 vnd

STT TÊN BỒN CẦU GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-602 +

Nắp CW-S32VN

5.650.000 4.565.000
2 Bồn cầu AC-504A +

Nắp CW-S32VN-1

5.640.000 4.105.000
3 Bồn cầu AC-602 +

Nắp CW-S15VN

5.400.000 4.365.000
4 Bồn cầu AC-504A +

Nắp CW-S15VN

4.680.000 3.575.000
5 Bồn cầu AC-602VN 3.990.000 3.190.000
6 Bồn cầu AC-700VAN 4.170.000 3.750.000
7 Bồn cầu AC-710VAN 4.170.000 3.480.000
8 Bồn cầu C-504VAN 3.110.000 2.999.000
9 Bồn cầu C-306VA 2.560.000 2.499.00
10 Bồn cầu C-108VA 2.260.000 2.199.000
11 Bồn cầu C-117VA 2.060.000 1.999.000

Giá bồn cầu INAX hai khối kết hợp nắp rửa điện tử:

Bồn cầu INAX 2 khối kết hợp nắp rửa điện tử có giá “ƯU ĐÃI” từ 8.210.000 vnd đến 9.530.000 vnd

STT TÊN BỒN CẦU GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-700A +

Nắp CW-H18VN

12.540.000 9.410.000
2 Bồn cầu AC-602 +

Nắp CW-H18VN

12.700.000 9.530.000
3 Bồn cầu AC-504A +

Nắp CW-H18VN

12.080.000 9.060.000
4 Bồn cầu AC-700A +

Nắp CW-H17VN

11.390.000 8.540.000
5 Bồn cầu AC-602 +

Nắp CW-H17VN

11.500.000 8.630.000
6 Bồn cầu AC-504A +

Nắp CW-H17VN

10.940.000 8.210.000

Giá bồn cầu INAX một khối dòng cơ bản:

Bồn cầu INAX 1 khối dòng cơ bản có giá “ƯU ĐÃI” từ 4.160.000 vnd đến 4.280.000 vnd

STT TÊN BỒN CẦU GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-969VN 5.200.000 4.160.000
2 Bồn cầu AC-969VN-2 5.350.000 4.280.000

Giá bồn cầu INAX một khối dòng trung cấp:

Bồn cầu INAX 1 khối dòng trung cấp có giá “ƯU ĐÃI” từ 5.900.000 vnd đến 7.930.000 vnd

STT TÊN BỒN CẦU GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-902VN 8.810.000 7.930.000
2 Bồn cầu AC-912VN 8.550.000 7.700.000
3 Bồn cầu AC-939N 8.150.000 7.340.000
4 Bồn cầu AC-939VN-2 8.300.000 7.470.000
5 Bồn cầu AC-959VAN 6.560.000 5.900.000
6 Bồn cầu AC-959VAN-2 6.710.000 6.040.000

Giá bồn cầu INAX một khối dòng cao cấp:

Bồn cầu INAX 1 khối dòng cao cấp có giá “ƯU ĐÃI” từ 6.800.000 vnd đến 14.530.000 vnd

STT TÊN BỒN CẦU GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-4005VN 20.750.000 14.530.000
2 Bồn cầu AC-2700VN 18.630.000 13.040.000
3 Bồn cầu AC-1135VN 16.430.000 11.500.000
4 Bồn cầu AC-1035VN 16.100.000 11.270.000
5 Bồn cầu AC-1008VRN 12.940.000 11.650.000
6 Bồn cầu AC-1017VRN 12.700.000 11.430.000
7 Bồn cầu AC-909VRN 10.340.000 9.310.000
8 Bồn cầu AC-909VRN-1 10.240.000 9.220.000
9 Bồn cầu AC-918VRN 9.670.000 8.700.000
10 Bồn cầu AC-918VRN-1 9.510.000 8.560.000
11 Bồn cầu AC-900VRN 9.070.000 6.800.000
12 Bồn cầu AC-900VRN-2 9.220.000 6.920.000

Giá bồn cầu INAX một khối kết hợp nắp rửa cơ:

Bồn cầu INAX 1 khối dòng cao cấp có giá “ƯU ĐÃI” từ 4.920.000 vnd đến 9.850.000 vnd

STT TÊN BỒN CẦU GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-1008R +

Nắp CW-S32VN

13.130.000 9.850.000
2 Bồn cầu AC-1017R +

Nắp CW-S32VN

12.710.000 9.530.000
3 Bồn cầu AC-909R +

Nắp CW-S32VN

11.240.000 8.430.000
4 Bồn cầu AC-918R +

Nắp CW-S32VN

10.610.000 7.960.000
5 Bồn cầu AC-900R +

Nắp CW-S32VN

10.400.000 7.280.000
6 Bồn cầu AC-902 +

Nắp CW-S32VN

10.000.000 7.500.000
7 Bồn cầu AC-912 +

Nắp CW-S32VN

11.000.000 8.250.000
8 Bồn cầu AC-939 +

Nắp CW-S32VN

9.980.000 7.490.000
9 Bồn cầu AC-959A +

Nắp CW-S32VN

7.770.000 5.830.000
10 Bồn cầu AC-969A +

Nắp CW-S32VN

7.140.000 5.355.000
11 Bồn cầu AC-900R +

Nắp CW-S15VN

9.660.000 6.760.000
12 Bồn cầu AC-939 +

Nắp CW-S15VN

8.630.000 6.730.000
13 Bồn cầu AC-959A +

Nắp CW-S15VN

7.450.000 5.750.000
14 Bồn cầu AC-969A +

Nắp CW-S15VN

6.150.000 4.920.000

Giá bồn cầu INAX một khối kết hợp nắp rửa điện tử:

Bồn cầu INAX một khối kết hợp nắp rửa điện tử có giá “ƯU ĐÃI” từ 12.530.000 vnd đến 24.720.000 vnd

 

STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ Ư ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-2700 +

Nắp CW-KA22AVN

32.960.000 24.720.000
2 Bồn cầu AC-1135 +

Nắp CW-KA22AVN

31.050.000 23.290.000
3 Bồn cầu AC-1035 +

Nắp CW-KA22AVN

30.830.000 23.120.000
4 Bồn cầu AC-1008R +

Nắp CW-KA22AVN

29.310.000 21.980.000
5 Bồn cầu AC-1017R +

Nắp CW-KA22AVN

29.120.000 21.840.000
6 Bồn cầu AC-909R +

Nắp CW-KA22AVN

26.290.000 21.030.000
7 Bồn cầu AC-918R +

Nắp CW-KA22AVN

25.930.000 20.740.000
8 Bồn cầu AC-900R +

Nắp CW-KA22AVN

25.790.000 18.200.000
9 Bồn cầu AC-902 +

Nắp CW-KA22AVN

25.500.000 20.400.000
10 Bồn cầu AC-912 +

Nắp CW-KA22AVN

25.100.000 20.080.000
11 Bồn cầu AC-939 +

Nắp CW-KA22AVN

25.400.000 20.320.000
12 Bồn cầu AC-959A +

Nắp CW-KA22AVN

23.600.000 18.880.000
13 Bồn cầu AC-4005 +

Nắp CW-KB22AVN

28.700.000 21.630.000
14 Bồn cầu AC-2700 +Nắp CW-KB22AVN 26.000.000 19.600.000
15 Bồn cầu AC-1135 +Nắp CW-KB22AVN 24.630.000 18.620.000
16 Bồn cầu AC-1035 +Nắp CW-KB22AVN 24.410.000 18.460.000
17 Bồn cầu AC-1017R +Nắp CW-KB22AVN 22.340.000 16.910.000
18 Bồn cầu AC-1008R +Nắp CW-KB22AVN 22.510.000 17.030.000
19 Bồn cầu AC-909R +Nắp CW-KB22AVN 19.890.000 15.960.000
20 Bồn cầu AC-918R +Nắp CW-KB22AVN 19.340.000 15.620.000
21 Bồn cầu AC-900R +Nắp CW-KB22AVN 18.930.000 15.190.000
22 Bồn cầu AC-902 +Nắp CW-H18AVN 17.000.000 12.750.000
23 Bồn cầu AC-912 +Nắp CW-H18AVN 16.700.000 12.530.000

Giá bồn cầu điện tử INAX:

Bồn cầu điện tử có giá “ƯU ĐÃI” từ 72.990.000 vnd đến 118.660.000 vnd

STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ GỐC (VNĐ) GIÁ Ư ĐÃI (VNĐ)
1 Bồn cầu AC-618VN 97.320.000 72.990.000
2 Bồn cầu AC-G216VN/BW1 101.970.000 81.580.000
3 Bồn cầu AC-G216VN/BKG 148.320.000 118.660.000

 

Hiện tại trên thị trường cung cấp thiết bị vệ sinh thì Mỹ Linh Tú là một trong những đơn vị chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh INAX chính hãng với giá vô cùng hợp lý!

Để được mua những bồn cầu INAX giá rẻ thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0858 707 279 để được tư vấn và hỗ trợ. Đội ngũ tổng đài viên 24/7 sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Bên cạnh đó, khi khách hàng mua hàng tại Mỹ Linh Tú thì sẽ được miễn phí 100% phí vận chuyển tận nhà, đây là một ưu đãi chưa từng có ở bất cứ đâu ngoài cửa hàng Mỹ Linh Tú. Vừa được mua hàng giá rẻ lại chất lượng còn được miễn phí vận chuyển quả là vô cùng tuyệt vời phải không nào?

Nếu bạn đang có nhu cầu mua thiết bị vệ sinh INAX thì hãy đến với Mỹ Linh Tú ngay hôm nay nhé.

Mỹ Linh Tú cam kết sẽ mang đến cho bạn một không gian sống lý tưởng và hiện đại!

SHOWROOM MỸ LINH TÚ
Địa chỉ: TL 827, X. Hòa Phú, H. Châu Thành, T. Long An.
Hotline: 0858 707 279

Trả lời

0349 653 663
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon